ضدکف‌ها

1-2 از 2

در صورتی که حجم هوای ورودی به مخلوط بتن بیش از میزان مطلوب باشد، مقاومت به شدت کاهش می‌یابد.  آنتی‌فوم‌های روان کننده‌های بتن، به ماده روان‌کننده افزوده شده و از ایجاد حباب ناخواسته در مخلوط بتن جلوگیری می‌کنند و در نتیجه مقاومت نهایی آن را بهبود می‌بخشند

آنتی‌فوم پلی‌کربوکسیلات

این محصول از حباب های ریزی که ناخواسته از طریق ترکیبات پلی کربوکسیلاتی وارد سیستم سیمانی می شوند، جلوگیری کرده و مقاومت نهایی را بهبود می ­بخشد.

آنتی‌فوم روان‌کننده‌ها

این محصول از حباب‌های ریزی که ناخواسته از طریق مواد افزودنی روان‌کننده (ترکیباتی غیر از پلی کربوکسیلات) وارد سیستم سیمانی می‌شوند، جلوگیری کرده و مقاومت نها...