رزین پودری

1-2 از 2

این ماده بر پایه پلی وینیل استات (PVA) بوده که پس از پخش شدن در آب تبدیل به یک امولسیون پایدار می شود. این امولسیون پس از خشک شدن دارای انعطاف بسیار زیاد است وباعث افزایش پایداری کششی می شود.

مصرف این ماده ضمن تسهیل کاربرد  مصالح شیمیایی ساختمان،  باعث بهبود الاستیسیته، چسبندگی ، پایداری کششی و خمشی و افزایش مقاومت در برابر خوردگی، سايش، خراش و ترک خوردگی می شود. 

DA-1120

قابل استفاده در تولید چسب کاشی

DA-1420

مناسب برای کلیه محصولات از جمله ترمیم کننده چسب کاشی و تولید چسب کاشی