روان‌کننده‌های لیگنو سولفونیت پلیمرشده

1-4 از 4

محصولات طبقه‌بندی شده در این گروه با کاهش مطلوب نسبت آب به سیمان، افزایش اسلامپ اولیه، کنترل زمان گیرش بتن در دمای محیطی متفاوت و حفظ اسلامپ تا مرحله‌ی نهایی پمپاژ و تخلیه، همراه با افزایش مقاومت فشاری بتن ساخته شده، نقش خود را به عنوان یک لیگنو سولفونیت پلیمر شده به خوبی ایفا می‌­نمایند.

این روان­سازها با استفاده از نام‌­های تجاری انتخاب شده زیر متناسب با فصول مختلف سال، دمای محیط و فاصله بچینگ تا محل پروژه از یکدیگر متمایز می‌شوند.

LSR-25-5

افزایش کارایی بتن و نسبتاً دیرگیر

LSR-50-5

افزایش کارایی بتن، مخصوص فصل زمستان و مناطق سردسیر با حفظ اسلامپ مطلوب

LSR-5

افزایش کارایی بتن، مخصوص فصل تابستان و مناطق گرمسیری با خاصیت تمام دیرگیر