روان‌کننده‌ها

1-1 از 1

  این دسته از افزودنی‌ها، بر پایۀ لیگنوسولفونات پلیمریزه شده با حداکثر درصد مواد جامد قابل استفاده در مخلوط، طراحی و تولید شده‌اند. این ماده یک افزودنی قوی، بصرفه و اقتصادی است که با مصرف کم، باعث کاهش نسبت آب به سیمان به میزان 7-13 % و همچنین موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی در بتن میشود.

لیگنوسولفونات کلسیم

این ماده، یک افزودنی بصرفه و اقتصادی بصورت پودری و بعنوان روان‌کنندۀ بر پایۀ لیگنوسولفونات بوده که با مصرف کم باعث کاهش نسبت آب به سیمان می‌شود. این محصول...

·        کاربردها

·          تولید بتن‌های بصرفه و اقتصادی.

·          استفاده در بتن‌ریزی‌های حجیم.

·          بتنریزی با مصالح سنگی و با درصد جذب آب زیاد.

·          بتن‌ریزی در هوای گرم.

·          افزایش مدت زمان حفظ اسلامپ.

·          سازگار با انواع سیمان.


درباره افزودنی‌های روان‌کننده، بیشتر بخوانید.