روان‌کننده‌ها

1-6 از 6

این دسته از افزودنی ها بر پایه لیگنوسولفونیت پلیمر شده با حداکثر درصد مواد جامد قابل استفاده در مخلوط، طراحی و تولید شده است.

این ماده یک افزودنی قوی، باصرفه و اقتصادی است که با مصرف کم، باعث کاهش نسبت آب به سیمان به میزان 7-13 % و همچنین موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی می­شود.

MLSR-N

در واقع یک محصول لیگنوسولفونیت اصلاح شده خاص (Modified Lignosulfonate) می‌باشد. این ماده فاقد شکرهای معمول به کار رفته در ساخت لیگنوها بوده (sugar free) و...

LSR-25

افزایش کارایی بتن و نسبتاً دیرگیر

LSR-50

افزایش کارایی بتن، مخصوص فصل زمستان و مناطق سردسیر با حفظ اسلامپ مطلوب

LSR

افزایش کارایی بتن، مخصوص فصل تابستان و مناطق گرمسیری با خاصیت تمام دیرگیر

LSR-50-4

مخصوص زمستان- باتوجه به درجه حرارت و موقعیت جغرافیایی

LSR-4

مخصوص فصول گرم و تمام دیرگیر

‌کاربردها:

·        تولید بتن­‌های باصرفه و اقتصادی

·        استفاده در بتن‌­ریزی‌های حجیم

·        بتن­‌ریزی با مصالح سنگی با درصد جذب آب زیاد

·        بتن­‌ریزی در هوای گرم

·        حفظ اسلامپ طولانی

·        سازگار با انواع سیمان­‌ها


درباره افزودنی‌های روان‌کننده، بیشتر بخوانید.