افزودنی‌های روان‌کننده

این دسته از افزودنی ها بر پایه لیگنوسولفونیت پلیمر شده با حداکثر درصد مواد جامد قابل استفاده در مخلوط، طراحی و تولید شده است.

این ماده یک افزودنی قوی، باصرفه و اقتصادی است که با مصرف کم، باعث کاهش نسبت آب به سیمان به میزان 7-13 % و همچنین موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی می­شود.

‌کاربردها:

·        تولید بتن­‌های باصرفه و اقتصادی

·        استفاده در بتن‌­ریزی‌های حجیم

·        بتن­‌ریزی با مصالح سنگی با درصد جذب آب زیاد

·        بتن­‌ریزی در هوای گرم

·        حفظ اسلامپ طولانی

·        سازگار با انواع سیمان­‌ها


درباره افزودنی‌های روان‌کننده، بیشتر بخوانید.