فوق‌ روان‌کننده‌‌ها

1-4 از 4

این دسته از افزودنی ها بر پایه نفتالین سولفونات پلیمر شده و شامل انواع مختلفی هستند.

پاور کن-100

این محصول به حالت پودری قابل عرضه می‌باشد و با خلوص بسیار بالا موجب بهبود کارایی، روانی، مقاومت و دوام بتن می‌گردد. از خواص عمده این ماده افزایش چشمگیر مقا...

دیسپرسانت P

این محصول به حالت پودری قابل عرضه می‌باشد. این فوق روان‌کننده با خلوص بسیار بالا موجب بهبود کارایی، روانی، مقاومت و دوام بتن می‌گردد. از خواص عمده این ماده...

پلاستوپرس P30

این افزودنی با قدرت کاهندگی شدید آب بتن به میزان 25- 12 % و حفظ کارایی ایده‌آل بتن ساخته شده، باعث افزایش قابل توجه مقاومت اولیه و نهایی بتن می‌گردد. پلاستوپ...