افزودنی‌های بتن

محصولات روان‌کننده پترونیک پلیمر غرب دارنده استاندارد ملی2-2930 ایران، هستند و شامل سه گروه افزودنی‌های روان‌کننده ( بر پایه لیگنو سولفونات ) ، افزودنی‌های فوق روان‌کننده ( بر پایه نفتالین سولفونات )  و سوپر فوق‌روان‌کننده‌ها ( بر پایه پلی کربوکسیلات استر ) می‌باشند.